(1)
Chupin, M. ne très ourte istoire e otre ogo. Lettre 2022, 15-16.