Sannier, V. « eX t aTeX ors igne TUG2023 onn ». a ettre UTenberg, nᵒ 51, novembre 2023, p. 33-35, doi:10.60028/lettre.vi51.139.