Chupin, M. « ne très ourte istoire e otre ogo ». a ettre UTenberg, nᵒ 42, septembre 2022, p. 15-16, doi:10.60028/lettre.vi42.60.